Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Новини
13 септември 2018
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ
 
12 септември 2018
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА 2018 Г.
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА 2018 Г.
 
10 септември 2018
ОБЯВА ОТНОСНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - ЗА УПИ IV - ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ГРОБИЩЕН ПАРК В кв.15 ПО ПЛАНА НА с. БЪРЧЕВО.
ОБЯВА ОТНОСНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - ЗА УПИ IV - ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ГРОБИЩЕН ПАРК В кв. 15 ПО ПЛАНА НА с. БЪРЧЕВО.

Контакти
Централа: 0306/ 9-91-99
Факс: 0306/9-91-41
Анкета
Бихте ли се включили в планирането на местните(общински) политики?