Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Новини
15 април 2019
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
 
04 април 2019
ИЗБОРИ 2019 г. - Произвеждане на избори за членове на Европейски парламент на 26.05.2019 г.
ИЗБОРИ 2019 г. - Произвеждане на избори за членове на Европейски парламент на 26.05.2019 г.
 
28 март 2019
Мотивирана справка на Регионална дирекция по горите – Смолян
МОТИВИРАНА СПРАВКА за приетите и неприети бележки и препоръки от проведените обществените обсъждания по общини на проект на Областен план за разви ...

Контакти
Централа: 0306/ 9-91-99
Факс: 0306/9-91-41
Анкета
Бихте ли се включили в планирането на местните(общински) политики?