Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обяви
Промяна в годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Ру
Промяна в годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рудозем за 2019 г.
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА 201
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА 2019 Г.
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА 201
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА 2019 Г.
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ за одобрен ПУП
Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ за одобрен ПУП