Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обяви
Изработване на ПУП-ПР за УПИ I и УПИ IV в кв. 32а по ПУП на гр. Рудозем
Изработване на ПУП-ПР за УПИ I и УПИ IV в кв. 32а по ПУП на гр. Рудозем
Изработване на ПУП-ПР за имот 63207.504.152
Изработване на ПУП-ПР за имот 63207.504.152
Заповед № АП-03-15-347
Заповед № АП-03-15-347
Заповед № 497/29.11.2018 за премахване на незаконен строеж в имот 63207.506.183
Заповед № 497/29.11.2018 за премахване на незаконен строеж в имот 63207.506.183
Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ за одобрен ПУП
Съобщение на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ за одобрен ПУП
Стартиране на процедура за кандидатстване по проект "Нови възможности за грижа"
Стартиране на процедура за кандидатстване по проект "Нови възможности за грижа"
ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Покана за провеждане на обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг.
Обявление по реда на чл.210, ал.3 от ЗУТ, публикувано на 31.10.2014г.
Обявление по реда на чл.210, ал.3 от ЗУТ, публикувано на 31.10.2014г.
Обявления за започнали и проведени процедури по учредяване на сервитутно право
Обявление за започване на процедура по учредяване на сервитуто право, публикувано на 17.10.2014г.
Обявление за предложения и становища по Проект на Наредба
Обявление за предложения и становища по Проект на наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества. Срок за получаване на предложения и становища по Проекта: 30.10.2014г. на e-mail адрес: o ...