Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - Пазарни консултации

Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност

Срок за получаване на офертите: 19.04.2019

Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изготвяне на Генерален план и Ръководство по проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support structures in the CB area, с акроним Growing Social”, („Подобряване на социалното предприемачество чрез създаване на структури за подкрепа в трансграничната зона”)“финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г.“

Файлове за сваляне:

Покана
Публикувано на : 12.04.2019 16:12:38
Приложение №1 Техническа спецификация
Публикувано на : 12.04.2019 16:12:46
Приложение №2 Образец на оферта
Публикувано на : 12.04.2019 16:12:57