Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - Пазарни консултации

Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност

Срок за получаване на офертите: 08.07.2019

Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:„Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при облагородяване на централна част в  с. Елховец“

Файлове за сваляне:

Покана
Публикувано на : 27.06.2019 16:28:56
Приложение №1 Техническа спецификация
Публикувано на : 27.06.2019 16:29:08
Приложение №2 Образец на оферта
Публикувано на : 27.06.2019 16:29:16