Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - Пазарни консултации

Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност пр

Срок за получаване на офертите: 03.05.2019

Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:Избор на изпълнител на СМР за „Рeконструкция на Улица 2, етап 1, с. Сопотот, община Рудозем”


Файлове за сваляне:

Покана
Публикувано на : 22.04.2019 14:51:26
Приложение №1 - Техническа спецификация
Публикувано на : 22.04.2019 14:51:35
Приложение №2 Образец на оферта
Публикувано на : 22.04.2019 14:51:50