Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача
„Доставка на оборудване за медицински кабинети на територията на Община Рудозем“
Срок за получаване на офертите: 18.10.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 19.10.2018 10:30:00
Събиране на оферти с обява СОО-2018-0008 „Доставка на оборудване за медицински кабинети на територията на Община Рудозем“
„Строителен надзор по проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията н
Срок за получаване на офертите: 01.11.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 02.11.2018 11:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0029 Публично състезание с предмет:„Строителен надзор по проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем”, в изпълнение на проект на община Рудозем, фина ...
„Възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдени транспортни схеми на територията н
Срок за получаване на офертите: 29.10.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 30.10.2018 11:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0028 Публично състезание с предмет:„Възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдени транспортни схеми на територията на Република България, от квотата на Община Рудозем“ по обособени ...
„Водовземане на подземни води, чрез изграждане на ново водовземносъоръжение – експлоатационен сонжад
Срок за получаване на офертите: 18.10.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 19.10.2018 10:30:00
Събиране на оферти с обява СОО-2018-0007 „Водовземане на подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение – експлоатационен сондаж ПЕС-1ХГ, гр. Рудозем”
„Доставка на оборудване за местния офис-Местна служба за социално предприемачество по проект: „Enhan
Срок за получаване на офертите: 08.10.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 09.10.2018 10:30:00
Събиране на оферти с обява СОО-2018-0006 „Доставка на оборудване за местния офис-Местна служба за социално предприемачество по проект: „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support structures in the CB area, с акрон ...
„Доставка на оборудване за местния офис-Местна служба за социално предприемачество по проект: „Enhan
Срок за получаване на офертите: 26.09.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 27.09.2018 10:30:00
Събиране на оферти с обява СОО-2018-0005 „Доставка на оборудване за местния офис-Местна служба за социално предприемачество по проект: „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support structures in the CB area, с акрон ...
“Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за
Срок за получаване на офертите: 09.10.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 10.10.2018 11:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0027 Публично състезание с предмет:“Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за зимен експлоатационен сезон 2018/2019 г. по десет обособени позиции“
„Доставка и монтаж на съоръжения за изграждане на детски спортни площадки на територията община Рудо
Срок за получаване на офертите: 17.09.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 18.09.2018 10:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0026 Открита процедура с предмет:„Доставка и монтаж на съоръжения за изграждане на детски спортни площадки на територията община Рудозем“
Доставка на строителни материали и материали, свързани със строителството за нуждите на общ. Рудозем
Срок за получаване на офертите: 27.08.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 28.08.2018 11:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0025 Публично състезание с предмет:„Доставка на строителни материали и материали, свързани със строителството за нуждите на община Рудозем“
„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР, съгласно ЗУТ, при изпълнен
Срок за получаване на офертите: 22.08.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 23.08.2018 14:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0024 Публично състезание с предмет:„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР, съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект „Благоустрояване централна част с. Чепинци, общ. Рудозем“