Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача
„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект на обект: „Основен ремонт на СУ „Св. Св.
Уникален номер в Регистъра на АОП:00254-2018-0008 Пряко договаряне „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект на обект: „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Рудозем“, в изпълнение на проект на община Рудозем, финан ...
„Консултантска услуга по управление и отчитане на проект „Подобряване на материалната база на образ
Срок за получаване на офертите: 04.04.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 05.04.2018 13:30:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2018-0007 Публично състезание с предмет:„Консултантска услуга по управление и отчитане на проект „Подобряване на материалната база на образователната инфраструктура на община Рудозем“, финансиран по подмяр ...
„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ за реконструкция и модернизация на
Срок за получаване на офертите: 30.03.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 03.04.2018 10:00:00
Уникален номер в Регистъра на АОП:00254-2018-0006 Публично състезание с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ за реконструкция и модернизация на уличното осветление на територията на община Рудозем, обл.Смолян ...
"Доставка на осветителни тела за нуждите на Община Рудозем“
Срок за получаване на офертите: 20.03.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 22.03.2018 10:00:00
Събиране на оферти с обява СОО-2018-0002"Доставка на осветителни тела за нуждите на Община Рудозем“
"Доставка на осветителни тела за нуждите на Община Рудозем“
Срок за получаване на офертите: 07.03.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 08.03.2018 10:00:00
Събиране на оферти с обява СОО-2018-0001:"Доставка на осветителни тела за нуждите на Община Рудозем“
„Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. “Мейково”–ЛОТ 7, подобект:част канализация на кв
Срок за получаване на офертите: 26.03.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 27.03.2018 13:00:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2018-0005 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. “Мейково”–ЛОТ 7, подобект:част канализация на кв. “Мейково“
„Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, обслужване на общинската система за разде
Срок за получаване на офертите: 30.03.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 02.04.2018 10:00:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2018-0004 Открита процедура с предмет:„Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, обслужване на общинската система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и извозване на едрогабаритни, ...
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Рудозем“
Срок за получаване на офертите: 19.02.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 20.02.2018 10:00:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2018-0003 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Рудозем“
„Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. “Мейково” – ЛОТ 7, подобект: част канализация
Срок за получаване на офертите: 07.02.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 08.02.2018 10:00:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2018-0002 Публично състезание с предмет „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. “Мейково”–ЛОТ7, подобект:част канализация на кв. “Мейково“
„Доставка на компресиран газ за отопление за нуждите на община Рудозем"
Уникален номер в АОП 00254-2018-0001 Договаряне без предварително обявяване „Доставка на компресиран газ за отопление за нуждите на община Рудозем"