Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение "Подобряване на
Срок за получаване на офертите: 29.09.2016 17:00:00
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение "Подобряване на материалната база на училище "Св.Св.Кирил и Методий" - гр.Рудозем",Дата на създаване:20.09.2016г.
СОО-2016-01 :„Основен ремонт на тротоари на ул.”Ат.Буров”, гр.Рудозем и основен ремонт на ул.”Акац
Срок за получаване на офертите: 08.08.2016 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 09.08.2016 10:00:00
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА: СОО-2016-01 :„Основен ремонт на тротоари на ул.”Ат.Буров”, гр.Рудозем и основен ремонт на ул.”Акация” о.т.246 до о.т.260, с.Чепинци”
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0014 „Избор на изпълнител за предоставяне на консултан
Срок за получаване на офертите: 02.08.2016 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 03.08.2016 14:00:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0014 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с под-мярка 7.2 към Програма за развитие на селските райо ...
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0013 "Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови
Срок за получаване на офертите: 22.07.2016 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 25.07.2016 10:00:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0013 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„ Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на територията на община Рудозем“
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0012 „Изработване на технически проекти, КСС и последв
Срок за получаване на офертите: 11.07.2016 16:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 12.07.2016 13:00:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0012 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обекти, с които ще кандидатства община ...
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0011 „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвя
Срок за получаване на офертите: 12.05.2016 16:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 13.05.2016 11:30:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0011 „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг, във връзка с ...
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0010 „ Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки
Срок за получаване на офертите: 12.05.2016 16:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 13.05.2016 13:00:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0010 „ Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилн ...
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0009 „Избор на изпълнител за внедряване на нова отопли
Краен срок за закупуване на документация: 26.05.2016 17:00:00
Срок за получаване на офертите: 26.05.2016 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 27.05.2016 11:30:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0009 „Избор на изпълнител за внедряване на нова отоплителна система в ОДЗ „Снежанка” – сграда 1, община Рудозем”
Публична покана с предмет: „Доставка чрез финансов лизинг на 1(един) брой автомобил, втора употреба
Срок за получаване на офертите: 01.04.2016 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 04.04.2016 10:00:00
Публична покана с предмет: „Доставка чрез финансов лизинг на 1(един) брой автомобил, втора употреба за нуждите на Община Рудозем ”
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0008: „Изготвяне на технически проекти за обекти на т
Срок за получаване на офертите: 18.04.2016 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 19.04.2016 10:30:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0008: „Изготвяне на технически проекти за обекти на територията на община Рудозем с цел кандидатстване по Европейски и национални програми и проекти, и други източници на финансиране, както и послед ...