Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Доставка на бетони за нуждите на община Рудозем”

Срок за получаване на офертите: 17.04.2018

Събиране на оферти с обява СОО-2018-0003 „Доставка на бетони за нуждите на община Рудозем”

Информация за публикувана в профила на купувача обява за общ.поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, публикувано на 02.04.2018 г.Файлове за сваляне:

Обява на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Публикувано на : 02.04.2018 16:07:45
Информация за удължаване на срока (2)
Публикувано на : 10.04.2018 17:11:16
Протокол на осн. чл.97, ал.4 от ППЗОП
Публикувано на : 26.04.2018 13:23:29
Договор №36 от 04.05.2018 г.
Публикувано на : 04.05.2018 10:30:05
Договор №36 от 04.05.2018 г.
Публикувано на : 04.05.2018 10:30:16