Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

"Доставка на горива за МПС на община Рудозем"

Уникален номер в АОП: 00254-2018-0014  Договаряне без предварително обявяване "Доставка на горива за МПС на община Рудозем"

Решение за откриване на процедура, публикувано на 14.05.2018 г. 

Файлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура id 846739
Публикувано на : 14.05.2018 15:36:31
Техническа спецификация
Публикувано на : 14.05.2018 15:36:42