Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

"Доставка на горива за МПС на община Рудозем"

Уникален номер в АОП: 00254-2018-0014  Договаряне без предварително обявяване "Доставка на горива за МПС на община Рудозем"

Решение за откриване на процедура, публикувано на 14.05.2018 г. 

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 27.06.2018 г.

Файлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура id 846739
Публикувано на : 14.05.2018 15:36:31
Техническа спецификация
Публикувано на : 14.05.2018 15:36:42
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 27.06.2018 11:03:51
Договор №389
Публикувано на : 27.06.2018 11:04:49