Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Рудозем“

Срок за получаване на офертите: 19.02.2018

Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2018-0003 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Рудозем“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 26.01.2018 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 26.01.2018 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 31.05.2018 г.

 

 

Файлове за сваляне:

Документация - Хр. продукти детски градини
Публикувано на : 26.01.2018 15:10:22
Съобщение за отваряне на ценовите оферти
Публикувано на : 20.03.2018 11:55:25
Протокол №2
Публикувано на : 11.04.2018 14:28:26
Протокол №3
Публикувано на : 11.04.2018 14:28:52
Решение 106 от 11.04.2018 г.
Публикувано на : 11.04.2018 14:30:38
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 31.05.2018 13:53:49
Договор №38 от 08.05.2018г.
Публикувано на : 31.05.2018 13:54:14