Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Рудозем“

Срок за получаване на офертите: 19.02.2018

Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2018-0003 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Рудозем“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 26.01.2018 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 26.01.2018 г.

Файлове за сваляне:

Документация - Хр. продукти детски градини
Публикувано на : 26.01.2018 15:10:22