Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

Доставка на строителни материали и материали, свързани със строителството за нуждите на общ. Рудозем

Срок за получаване на офертите: 27.08.2018

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0025 Публично състезание с предмет:„Доставка на строителни материали и материали, свързани със строителството за нуждите на община Рудозем“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 02.08.2018 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 02.08.2018 г.


Файлове за сваляне:

Документация
Публикувано на : 02.08.2018 13:22:14
Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 02.08.2018 13:22:27
Обявление за поръчка
Публикувано на : 02.08.2018 13:22:36