Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

Доставка на строителни материали и материали, свързани със строителството за нуждите на общ. Рудозем

Срок за получаване на офертите: 27.08.2018

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0025 Публично състезание с предмет:„Доставка на строителни материали и материали, свързани със строителството за нуждите на община Рудозем“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 02.08.2018 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 02.08.2018 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 01.10.2018 г.

Файлове за сваляне:

Документация
Публикувано на : 02.08.2018 13:22:14
Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 02.08.2018 13:22:27
Обявление за поръчка
Публикувано на : 02.08.2018 13:22:36
Протокол
Публикувано на : 04.09.2018 15:37:35
Решение №388 от 04.09.2018 г
Публикувано на : 04.09.2018 15:37:44
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 01.10.2018 16:19:37
Договор №96 от 20.09.2018 г.
Публикувано на : 01.10.2018 16:19:48