Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР, съгласно ЗУТ, при изпълнен

Срок за получаване на офертите: 26.07.2018

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0023 Публично състезание с предмет:„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР, съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект „Вътрешна водопроводна мрежа на с. Чепинци – ЛОТ 10 – изменение по чл. 154 от ЗУТ“.

Решение за откриване на процедура, публикувано на 02.07.2018 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 02.07.2018 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 21.11.2018 г.


Файлове за сваляне:

документация за участие
Публикувано на : 02.07.2018 14:46:53
Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 02.07.2018 14:47:06
Обявление за поръчка
Публикувано на : 02.07.2018 14:47:18
Протокол №1
Публикувано на : 03.08.2018 10:54:21
Протокол №2
Публикувано на : 25.10.2018 16:26:52
Протокол №3
Публикувано на : 25.10.2018 16:27:02
Решение №448 от 25.10.2018 г.
Публикувано на : 25.10.2018 16:27:11
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 21.11.2018 18:11:47
Договор №123 от 19.11.2018
Публикувано на : 21.11.2018 18:11:58