Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР, съгласно ЗУТ, при изпълнен

Срок за получаване на офертите: 26.07.2018

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0023 Публично състезание с предмет:„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР, съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект „Вътрешна водопроводна мрежа на с. Чепинци – ЛОТ 10 – изменение по чл. 154 от ЗУТ“.

Решение за откриване на процедура, публикувано на 02.07.2018 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 02.07.2018 г.


Файлове за сваляне:

документация за участие
Публикувано на : 02.07.2018 14:46:53
Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 02.07.2018 14:47:06
Обявление за поръчка
Публикувано на : 02.07.2018 14:47:18
Протокол №1
Публикувано на : 03.08.2018 10:54:21
Протокол №2
Публикувано на : 25.10.2018 16:26:52
Протокол №3
Публикувано на : 25.10.2018 16:27:02
Решение №448 от 25.10.2018 г.
Публикувано на : 25.10.2018 16:27:11