Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „технически проект“ за паркови пространства и площад

Срок за получаване на офертите: 11.06.2018

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0016 Публично състезание с предмет „Изготвяне на  инвестиционни проекти във фаза „технически проект“ за  паркови пространства и площад  в гр. Рудозем и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително-монтажните работи по три обособени позиции”

Решение за откриване на процедура, публикувано на 15.05.2018 г.

Обявление за поръчка,  публикувано на 15.05.2018 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано на 22.05.2018 г.

Файлове за сваляне:

Документация за участие
Публикувано на : 15.05.2018 17:14:50