Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

Изготвяне на работни проекти за обекти – „Реконструкция на път SML 3218/II86, Средногорци – Рудозем

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0020 Договаряне без предварително обявление с предмет:Изготвяне на работни проекти за обекти – „Реконструкция на път SML 3218/II86, Средногорци – Рудозем /- Боево от км 0+000 до км 3+951” и „Рехабилитация на път SML 2211/II86, Рудозем – граница Гърция/- Грамаде – Оглед” - част от проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем”

Решение за откриване на процедура, публикувано на 08.06.2018 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 06.07.2018 г.


Файлове за сваляне:

Документация
Публикувано на : 08.06.2018 14:00:26
Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 08.06.2018 14:00:42
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 06.07.2018 11:21:37
Договор №61 от 03.07.2018 г.
Публикувано на : 06.07.2018 11:21:46