Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Изпълнение на строително – монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св.

Срок за получаване на офертите: 17.05.2018

Уникален номер в Регистъра на АОП:00254-2018-0010 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Рудозем“ в две обособени позиции“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 10.04.2018 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 10.04.2018 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 26.06.2018 г.

Файлове за сваляне:

Документация част 1
Публикувано на : 10.04.2018 12:43:40
Документация част 2
Публикувано на : 10.04.2018 12:43:50
РАЗЯСНЕНИЕ №1 - изх.№2126 от 08.05.2018г.
Публикувано на : 08.05.2018 14:39:30
Протокол № 1 от 25.05.2018 г.
Публикувано на : 25.05.2018 14:23:47
Протокол №2
Публикувано на : 07.06.2018 16:38:53
Протокол №3
Публикувано на : 07.06.2018 16:39:03
Протокол №4
Публикувано на : 07.06.2018 16:39:21
Доклад
Публикувано на : 07.06.2018 16:44:43
Решение №193 от 07.06.2018 г.
Публикувано на : 07.06.2018 16:44:54
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 26.06.2018 16:07:56
Договор 52 от 22.06.2018 г.
Публикувано на : 26.06.2018 16:18:18
Приложения към Договор 52 от 22.06.2018 г- част 1.
Публикувано на : 26.06.2018 16:18:49
Приложения към Договор 52 от 22.06.2018 г- част 2.
Публикувано на : 26.06.2018 16:19:04
Приложения към Договор 52 от 22.06.2018 г- част 3.
Публикувано на : 26.06.2018 16:19:17
Приложения към Договор 52 от 22.06.2018 г- част 4.
Публикувано на : 26.06.2018 16:19:32
Договор 53 от 22.06.2018 г.
Публикувано на : 26.06.2018 16:19:49
Приложения към Договор 53 от 22.06.2018 г. - част 1
Публикувано на : 26.06.2018 16:40:09
Приложения към Договор 53 от 22.06.2018 г. - част 2
Публикувано на : 26.06.2018 16:43:26
Приложения към Договор 53 от 22.06.2018 г. - част 3
Публикувано на : 26.06.2018 16:43:38
Анекс №1 към договор №52 от 22.06.2018
Публикувано на : 18.10.2018 15:51:24
Анекс №1 към договор №53 от 22.06.2018
Публикувано на : 18.10.2018 15:51:37