Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Изпълнение на строително – монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св.

Срок за получаване на офертите: 17.05.2018

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Рудозем“ в две обособени позиции“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 10.04.2018 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 10.04.2018 г.

Файлове за сваляне:

Документация част 1
Публикувано на : 10.04.2018 12:43:40
Документация част 2
Публикувано на : 10.04.2018 12:43:50