Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Консултантска услуга по управление и отчитане на проект „Подобряване на материалната база на образ

Срок за получаване на офертите: 04.04.2018

Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2018-0007 Публично състезание с предмет: „Консултантска услуга по управление и отчитане на проект „Подобряване на материалната база на образователната инфраструктура на община Рудозем“, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 13.03.2018 г. 

Обявление за поръчка, публикувано на 13.03.2018 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 22.06.2018 г.

Файлове за сваляне:

Протокол №1
Публикувано на : 07.06.2018 15:55:14
Протокол №2
Публикувано на : 07.06.2018 15:55:23
Решение №191 от 07.06.2018 г.
Публикувано на : 07.06.2018 15:55:33
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 22.06.2018 17:31:13
Договор №51 от 22.06.2018 г.
Публикувано на : 22.06.2018 17:31:24
Документи към договор №51 от 22.06.2018 г.
Публикувано на : 22.06.2018 17:47:18