Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Осъществяване на строителен надзор при СМР на обекти в Община Рудозем“по три обособени позиции

Срок за получаване на офертите: 30.04.2019

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0003 Публично състезание с предмет:„Осъществяване на строителен надзор при СМР на обекти в Община Рудозем“ по три обособени позиции

Решение за откриване на процедура, публикувано на 08.04.2019 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 08.04.2019 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 17.06.2019 г.Файлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 08.04.2019 15:43:05
Обявление за поръчка
Публикувано на : 08.04.2019 15:43:14
Документация за участие
Публикувано на : 08.04.2019 15:43:24
Протокол №1
Публикувано на : 09.05.2019 13:46:10
Протокол №2
Публикувано на : 23.05.2019 11:48:11
Протокол №3
Публикувано на : 23.05.2019 11:48:20
Окончателен протокол
Публикувано на : 23.05.2019 11:48:31
Решение №163 от 23.05.2019 г
Публикувано на : 23.05.2019 11:48:42
Обявление за възложена поръчка с ID 916812
Публикувано на : 17.06.2019 11:25:25
Договор №45 от 10.06.2019
Публикувано на : 17.06.2019 11:25:45
Договор №44 от 10.06.2019
Публикувано на : 17.06.2019 11:25:57
Договор №43 от 10.06.2019
Публикувано на : 17.06.2019 11:26:10