Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Възлагане на обществен превоз на

Срок за получаване на офертите: 19.06.2017

Уникален номер в регистъра на АОП:00254-2017-0004 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдени транспортни схеми на територията на Република България, от квотата на Община Рудозем“ по обособени позиции

Решение за откриване на процедура, публикувано на 18.05.2017 г.

Обявление за обществена поръчка, публикувано на 18.05.2017 г.


Файлове за сваляне:

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП
Публикувано на : 24.07.2017 15:26:53