Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Възлагане на обществен превоз на

Срок за получаване на офертите: 19.06.2017

Уникален номер в регистъра на АОП:00254-2017-0004 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдени транспортни схеми на територията на Република България, от квотата на Община Рудозем“ по обособени позиции

Решение за откриване на процедура, публикувано на 18.05.2017 г.

Обявление за обществена поръчка, публикувано на 18.05.2017 г.


Файлове за сваляне:

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП
Публикувано на : 24.07.2017 15:26:53
Протоколи от заседания на комисията
Публикувано на : 21.09.2017 11:09:02
Решение №420 от 21.09.2017 г.
Публикувано на : 21.09.2017 11:09:25
Обявление за възложена поръчака_id 809814
Публикувано на : 13.10.2017 11:22:02
Обявление за възложена поръчка-ID 818907
Публикувано на : 08.12.2017 14:41:34
Договори №86,87,88
Публикувано на : 08.12.2017 14:51:24
Договор №89,90,92
Публикувано на : 08.12.2017 14:52:03
Решение 503 от 13.12.2017
Публикувано на : 13.12.2017 14:49:41
Обявление за възложена поръчка - id823724
Публикувано на : 10.01.2018 15:35:28
Обявление за прикл. на договор-id832004
Публикувано на : 26.02.2018 16:03:10