Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Рехабилитация на общински пътища и улици в Община Рудозем“ по две обособени позиции

Срок за получаване на офертите: 20.06.2019

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0004 Публично състезание с предмет:„Рехабилитация на  общински пътища и улици в  Община Рудозем“ по две обособени позиции

Решение за откриване на процедура, публикувано на 30.05.2019 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 30.05.2019 г.Файлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 30.05.2019 13:55:02
Обявление за поръчка
Публикувано на : 30.05.2019 13:55:11
Документация за участие
Публикувано на : 30.05.2019 13:55:20