Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Рехабилитация на общински пътища и улици в Община Рудозем“ по две обособени позиции

Срок за получаване на офертите: 20.06.2019

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0004 Публично състезание с предмет:„Рехабилитация на  общински пътища и улици в  Община Рудозем“ по две обособени позиции

Решение за откриване на процедура, публикувано на 30.05.2019 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 30.05.2019 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 23.08.2019 г.


Файлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 30.05.2019 13:55:02
Обявление за поръчка
Публикувано на : 30.05.2019 13:55:11
Документация за участие
Публикувано на : 30.05.2019 13:57:53
Протокол №1
Публикувано на : 09.07.2019 16:05:17
Протокол №2
Публикувано на : 09.07.2019 16:05:26
Окончателен протокол
Публикувано на : 09.07.2019 16:05:40
Решение №218 от 09.07.2019 г
Публикувано на : 09.07.2019 16:05:50
Обявление за възложена поръчка с ID 929535
Публикувано на : 23.08.2019 11:00:30
Договор №60 от 02.08.2019 г
Публикувано на : 23.08.2019 11:00:46
Договор №61 от 02.08.2019 г
Публикувано на : 23.08.2019 11:01:01