Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА: СОО-2017-01: „Основен ремонт на тротоари в гр. Рудозем“

Срок за получаване на офертите: 14.08.2017

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА: СОО-2017-01: „Основен ремонт на тротоари в гр. Рудозем“

Файлове за сваляне:

Разяснение по чл.189 от ЗОП
Публикувано на : 10.08.2017 14:35:43
ПРОТОКОЛ по чл.97, ал.4 от ППЗОП
Публикувано на : 04.09.2017 16:10:26
Договор №70 от 20.09.2017 г.
Публикувано на : 10.10.2017 09:33:11