Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Строителен надзор на обект: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. „Мейково“ – ЛОТ 7,

Срок за получаване на офертите: 28.06.2018

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0018 Публично състезание с предмет: „Строителен надзор на обект: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. „Мейково“ – ЛОТ 7, подобект: част Канализация на кв. Мейково“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 04.06.2018 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 04.06.2018 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 10.09.2018 г.


Файлове за сваляне:

Документация за участие
Публикувано на : 04.06.2018 15:23:31
Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 04.06.2018 15:25:10
Обявление за поръчка
Публикувано на : 04.06.2018 15:25:20
Протокол №1
Публикувано на : 06.07.2018 13:30:07
Протокол №2
Публикувано на : 30.07.2018 10:31:59
Протокол №3
Публикувано на : 30.07.2018 10:32:18
Решение №349 от 30.07.2018 г.
Публикувано на : 30.07.2018 10:32:26
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 10.09.2018 16:35:17
Договор №86 от 29.08.2018 г
Публикувано на : 10.09.2018 16:35:29