Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Строителен надзор на обект: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. „Мейково“ – ЛОТ 7,

Срок за получаване на офертите: 28.06.2018

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0018 Публично състезание с предмет: „Строителен надзор на обект: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. „Мейково“ – ЛОТ 7, подобект: част Канализация на кв. Мейково“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 04.06.2018 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 04.06.2018 г.Файлове за сваляне:

Документация за участие
Публикувано на : 04.06.2018 15:23:31
Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 04.06.2018 15:25:10
Обявление за поръчка
Публикувано на : 04.06.2018 15:25:20
Протокол №1
Публикувано на : 06.07.2018 13:30:07
Протокол №2
Публикувано на : 30.07.2018 10:31:59
Протокол №3
Публикувано на : 30.07.2018 10:32:18
Решение №349 от 30.07.2018 г.
Публикувано на : 30.07.2018 10:32:26