Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Строителен надзор на обект: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – с. Елховец“, подобект –

Срок за получаване на офертите: 02.07.2018

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0019 Публично състезание с предмет: „Строителен надзор на обект: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – с. Елховец“, подобект – „Вътрешна водопроводна мрежа – с. Елховец, община Рудозем““

Решение за откриване на процедура, публикувано на 07.06.2018 г.

Обявление за обществена поръчка, публикувано на 07.06.2018 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 02.01.2019 г.Файлове за сваляне:

Документация за участие
Публикувано на : 07.06.2018 13:38:38
Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 07.06.2018 13:39:45
Обявление за обществена поръчка
Публикувано на : 07.06.2018 13:40:08
Протокол №1
Публикувано на : 13.07.2018 10:57:15
Протокол №2
Публикувано на : 19.11.2018 13:07:18
Протокол №3
Публикувано на : 19.11.2018 13:07:28
Решение №479 от 19.11.2018 г
Публикувано на : 19.11.2018 13:07:42
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 02.01.2019 14:19:46
Договор №141 от 19.12.2018 г
Публикувано на : 02.01.2019 14:19:57