Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Водовземане на подземни води, чрез изграждане на ново водовземносъоръжение – експлоатационен сонжад

Срок за получаване на офертите: 18.10.2018

Събиране на оферти с обява СОО-2018-0007 „Водовземане на подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение – експлоатационен сондаж ПЕС-1ХГ, гр. Рудозем”

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувано на 02.10.2018 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувано на 18.10.2018 г.

Файлове за сваляне:

Обява на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Публикувано на : 02.10.2018 16:35:14
Документация
Публикувано на : 02.10.2018 16:35:23
Работни проекти1
Публикувано на : 02.10.2018 16:40:27
Протокол на осн чл. 97, ал.4 от ППЗОП
Публикувано на : 26.11.2018 14:05:46
Договор №140 от 07.12.2018 г.
Публикувано на : 10.12.2018 09:53:49