Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обяви

Заповед за изработването на ПУП-ПР за ПИ с идентификатор 05365.507.185 по КК на с. Борие

Уведомяваме жителите на с. Борие, че със Заповед №463/01.11.2018г. е разрешено изработването на ПУП-ПР за ПИ с идентификатор 05365.507.185 по КК на с. Борие, общ. Рудозем.
Желаещите могат да се запознаят с издадената Заповед в ОбА гр. Рудозем, стая 18 в срок до 20.11.2018

Файлове за сваляне:

ПУП-ПР с. Борие
Публикувано на : 05.11.2018 12:33:42