Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обяви

Заповед за изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 632017.501.130 по КК на гр. Рудозем

Уведомяваме жителите на гр. Рудозем, че със Заповед № 449/25.11.2018 г. е разрешено изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 632017.501.130 по КК на гр. Рудозем.

Желаещите могат да се запознаят с издадената заповед в ОбА гр. Рудозем, стая 18 в срок до 20.11.2018 г.

Файлове за сваляне:

ПУП-ПРЗ гр. Рудозем
Публикувано на : 05.11.2018 12:39:29