Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Актуални новини
13 октомври 2016
Проект на Наредба за допълнение и из ...
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 14.10.2016 г. до 27.10.2016 г. включително, за предложения и становища ...
 
17 ноември 2015
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
 
02 ноември 2015
Информация за такса битови отпадъци ...
Информация за такса битови отпадъци - 2016 година
 
27 февруари 2015
Регистър за хода на изпълнение на на ...
Регистър за хода на изпълнение на национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
 
04 февруари 2015
Регистър на сдруженията на собствени ...
Регистър на сдруженията на собствениците в режим на етажна собственост в община Рудозем
 
01 октомври 2014
Маршрутен график
Маршрутен график на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване изпълнявани от звено "Чистота и сметоизвоз" към Общинска администрация ...
 
01 ноември 2013
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ П ...
ОБЩИНА РУДОЗЕМ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.69, АЛ.2, ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ КАНИ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖ ...