Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Начало > Новини > Актуални новини > ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗ ...
Актуални новини
12 септември 2018
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА 2018 Г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА 2018 Г.

ПРОМЯНА В ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА 2018 Г.


ПРОЕКТ:

В ТОЧКА VII. ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ СЪГЛАСНО § 5 ОТ ДР НА ЗУТ. се добавя нов обект под т.4 „Канализация за отпадни води кв.”Възраждане”град Рудозем”