Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Начало > Новини > Актуални новини > ОБЯВА ОТНОСНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - З ...
Актуални новини
10 септември 2018
ОБЯВА ОТНОСНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - ЗА УПИ IV - ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ГРОБИЩЕН ПАРК В кв.15 ПО ПЛАНА НА с. БЪРЧЕВО.

ЗАПОВЕД №383/03.09.2018 Г.