Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Начало > Новини > Актуални новини > ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
Актуални новини
17 ноември 2015
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

Регистър на декларациите по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Регистър на декларациите по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Декларации  по чл.12, т.1, във връзка с чл.5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Румен Пехливанов

Хайри Брахимбашев

Добромир Шевелиев

Страхил Пехливанов

Карамфил Сираков

Илиян Емилов

Евгени Кисимов

Анит Божанов

Николай Руменов

Валентин Сираков

Севдалин Салачков

Селви Асанлицки

Ферит Добревски

Невдет Манафов 

Евелин Бозов

Владимир Янков

Радослав Лободов

Красимир Шейков

Раиф Караджов

Венцислав Емилов

Сребрин Мирославов

Диан Малеков

Денис Инджов

Николина Костадинова

Исмет Садъков

Радослав Топалски

Ема Енева

Славчо Савов

Мая Орманова

Шукри Халилов

Фидан Боев

Иво Сираков

Недко Кулевски

Юлиян Андреев

Асен Замфиров

Юлиян Пачелийски

Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяваме на конфликт на интереси

Румен Пехливанов

Недко Кулевски

Владимир Янков

Радослав Топалски

Исмет Садъков

Николина Костадинова

Сребрин Мирославов

Венцислав Емилов

Раиф Караджов

Красимир Шейков

Радослав Лободов

Фидан Боев

Шукри Халилов

Иво Сираков

Мая Орманова

Славчо Савов

Евелин Бозов

Анит Божанов

Добромир Шевелиев

Илиян Емилов

Хайри Брахимбашев

Николай Руменов

Валентин Сираков

Севдалин Салачков

Селви Асанлицки

Ферит Добревски

Карамфил Сираков

Евгени Кисимов

Невдет Манафов

Юлиян Андреев

Денис Инджов

Диан Малеков

Ема Енева

Страхил Пехливанов

Асен Замфиров

Юлиян Пачелийски

Декларации  по чл.12, т.1, във връзка с чл.5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служители, Декларация по чл.12, т.1Декларация по чл.12, т.1Декларация по чл.12, т.1, Декларации по чл.12, т.1 на управители на общински дружества

Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяваме на конфликт на интереси на служители , Декларация по чл.12, т.2Декларация по чл.12, т.2, Декларация по чл.12, т.2Декларации по чл.12, т.2 на управители на общински дружества

Декларация  по чл.12, т.3  от Закона за предотвратяване и установяваме на конфликт на интереси

Декларация по чл.12.т.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, служител

Декларация по чл.12.т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, служител

Декларация по чл.12.т.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, служител

Декларация по чл.12.т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, служител

Декларация по чл.12.т.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, служител

Декларация по чл.12.т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, служител

Декларация по чл.12.т.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, служител

Декларация по чл.12.т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, служител

Декларация по чл.12.т.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, служител

Декларация по чл.12.т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, служител

Декларация по чл.12.т.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, служител

Декларация по чл.12.т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, служител

Декларация по чл.12.т.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, служител

Декларация по чл.12.т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, служител

Декларация по чл.12.т.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, служител

Декларация по чл.12.т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, служител

Декларация по чл.12.т.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, служител

Декларация по чл.12.т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, служител

Декларация по чл.12.т.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, служител

Декларация по чл.12.т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, служител

Декларация по чл.12.т.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, служител

Декларация по чл.12.т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, служител

Декларация по чл.12.т.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Декларация по чл.12.т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Декларация  по чл.12, т.3  от Закона за предотвратяване и установяваме на конфликт на интереси
Декларация по чл.12.т.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси