Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Пресцентър
23 май 2019
ОБЯВЛЕНИЕ - ДГ "ЕЛИЦА" - с. ЧЕПИНЦИ
ОБЯВЛЕНИЕ - ДГ "ЕЛИЦА" - с. ЧЕПИНЦИ
 
23 май 2019
ОБЯВЛЕНИЕ - ДГ "МЕЧО ПУХ" - с. Плов ...
ОБЯВЛЕНИЕ - ДГ "МЕЧО ПУХ" - с. Пловдивци
 
22 май 2019
ПОКАНА
Община Рудозем кани всеки, който има бизнес идея да посети Местния офис за подкрепа на социалното предприемачество в сградата на общинск ...
 
21 май 2019
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 
17 май 2019
ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ ПО ...
ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ ПО ПРСР 2014-2020
 
15 май 2019
ОБЯВА ОТНОСНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП ЗА ...
ОБЯВА ОТНОСНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП ЗА УПИ II в кв. 29 по ПУП на гр. Рудозем
 
10 май 2019
П О К А Н А
Покана за провеждане на Кръгла маса, на която ще бъдат сформирани експертни групи за събиране на входяща информация за нуждите на провеж ...
 
09 май 2019
ПОРЕДЕН ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА РУ ...
На 07.05.2019 г. г-н Румен Пехливанов – Кмет на Община Рудозем подписа договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.007-0068-C0 ...
 
08 май 2019
Протокол от заседание на комисия по ...
Протокол от заседание на комисия по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ
 
08 май 2019
ОБЯВА ОТНОСНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП ЗА ...
ОБЯВА ОТНОСНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП ЗА УПИ II -46 в кв.9 ПО ПЛАНА НА с. ПЛОВДИВЦИ