Новини
Заповед на министъра на здравеопазването, с която се разрешават посещенията на градски паркове и градини  
29.04.2020

Уважаеми жители на Община Рудозем,

Уведомяваме Ви, че министъра на здравеопазването издаде Заповед РД-01-239/26.04.20, с която се разрешават посещенията на градски паркове и градини 
на следните лица:

 - деца до 12 години, придружавани от родител/и или член/ове на  семейството, но не повече от двама възрастни, в часовия диапазон от 9,30 ч. до 18,30 ч. всеки ден;

 - собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9,30 ч. и след 18,30 ч., всеки ден.

 Посещенията на градски паркове и градини трябва да се осъществяват при стриктното спазване на  противоепидемичните мерки. Задължителни са носенето на предпазни маски, спазването на физическа дистанция от 2,5 метра, влизането в и излизане от парковете и градските градини през обозначените за целта места, както и придвижването по обозначените маршрути. Забранява се консумацията на алкохол на територията на парковете и градините. Гражданите трябва да избягват контакт с повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи, както и да съблюдават всички противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия.

Остава в сила забраната за посещения на спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

 На база заповедта на министъра на здравеопазването, кметовете на общини следва да създадат необходимата организация за прилагане мерките, съобразно спецификите на съответните градски паркове и градини на територията на общините.

 С пълния текст на Заповед РД-01-239/26.04.2020 г. можете да се запознаете в прикачения файл или на страницата на Министерство на здравеопазването на https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ministrt-na-zdraveopazvaneto-izdade-zapoved-26-04/

Търсене
АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ