Новини
ПОКАНА
01.03.2021

за провеждане на обществено обсъждане и фокус група с представители на община Рудозем в рамките на разработване на План за интегрирано развитие на община (ПИРО) Рудозем за периода 2021-2027 г.


           Уважаеми жители на община Рудозем,


Община Рудозем ще представи Плана за интегрирано развитие на община (ПИРО) Рудозем за периода 2021-2027 г. на 12 март 2021 г. /петък/, от 15:00 ч. в зала на Общински Съвет


От 16.00 ч. в зала на Общински Съвет, ще се проведе фокус-група, която има за цел да разберем Вашето мнение за бъдещото развитие на общинския център и всички населени места в общината. Фокус-групата е важна част от провеждането на консултации с обществеността в рамките на разработване на Плана за интегрирано развитие на общината.


Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодарим за изявеното желание за участие!


Поздрави,

Екипът на община Рудозем

Търсене