Заседания
Заседание № 40 / 28.04.2022 г. на Общински съвет - гр. Рудозем
21.04.2022
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
 
П О К А Н А


      На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 94а, ал. 1, чл. 71а, ал.1-6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Рудозем,  свиквам  Общински съвет - гр. Рудозем на четиридесетото редовно заседание на 28.04.2022 г. /четвъртък/ от 17:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Рудозем и отдалечено чрез платформа за видеоконференции при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
Докл: Управител на "СМДЛ-Рудозем"ЕООД
 
 
 Докл: Кмет на Община Рудозем
 
Докл: Кмет на Община Рудозем
 
Докл: Кмет на Община Рудозем
 
Докл: Кмет на Община Рудозем
 
 Докл: Кмет на Община Рудозем
 
  Докл: Кмет на Община Рудозем        
 
 
Докл: Кмет на Община Рудозем     
 
Докл: Кмет на Община Рудозем 
 
Докл: Кмет на Община Рудозем 
 
Докл: Кмет на Община Рудозем 
 
Докл: Кмет на Община Рудозем 
 
 
Докл: Кмет на Община Рудозем 
 
 
Докл: Кмет на Община Рудозем 
Докл: Кмет на Община Рудозем 

 
Докл: Кмет на Община Рудозем