Търгове по ЗОС
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение публична общинска собсвеност
09.03.2020
Търсене