КметРумен Венциславов Пехливанов

Роден на 17 април 1977, женен, с две деца.

Образование - висше:
Бакалавър, специалност "Маркетинг" - УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО“ – София;
Магистър - направление ФИНАНСИ, специалност „Счетоводство и контрол“ - ВСУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" - Варна.
Магистър - направление ФИНАНСИ, специалност „Финансов одит“ - ВСУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" - Варна.
Докторант по икономика

Допълнителни квалификации:
2006 г. курс на обучение в Германия по програма „ЛИДЕР” и другите финансови инструменти на ЕС
2013 г. "Училище за политика" 

Професионален опит:
1999 г. - 2002 г. - ЕТ "Румен Пехливанов" - Управител
2002 г. - 2004 г. - „Рубелла Бюти“ ЕАД
2005 г. - 2008 г. - "Банка ДСК" ЕАД - Филиал Рудозем - Управител
2008 г. - 2011 г. - "Глобал тръст" ООД - Управител
2011 г. - 2015 г. - Кмет на община Рудозем
2015 г. - 2019 г. - Кмет на община Рудозем 
2019 г. избран за трети мандат кмет на община Рудозем

Друг опит в местното самоуправление:
2003 г. - 2007 г. - Председател на Общински съвет – гр.Рудозем
2007 г. - 2011 г. - общински съветник в ОбС - Рудозем

Езици: английски и руски.

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат