Обяви и съобщения
Протокол от проведено публично обсъждане
09.04.2021
Протокол от проведено обществено обсъждане и фокус група с представители на община Рудозем в рамките на разработване на План за интегрирано развитие на община (ПИРО) Рудозем за периода 2021-2027 г., може да намерите ТУК
Търсене