Новини
ПЪРВА КОПКА НА ул. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" В гр. РУДОЗЕМ
28.05.2021


Днес стартира цялостния ремонт и рехабилитацията на ул. „Стефан Стамболов“ в гр. Рудозем. Улицата е една от най – натоварените улици в община Рудозем, поради разположените на нея детска градина, училище и предприятие. Общата дължина на трасето е 714 м.

Ремонтът се извършва по проект „BG06RDNP001 – 7.001 – 0105” - „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“. Проектът се осъществява по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по подмярка 7.2 от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Припомняме, че във връзка с I етап от ремонтните дейности, е издадена заповед от кмета на община Рудозем, с която се въвежда временна забрана за движение на МПС по ул. "Стефан Стамболов", в частта и от моста над р.Арда до входа на Детска градина "Снежанка" гр.Рудозем.

Търсене