Новини
ЗАПОЧНА ПОЛАГАНЕТО НА ПОСЛЕДНИЯ ИЗНОСВАЩ ПЛАСТ АСФАЛТ НА ул. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" В гр. РУДОЗЕМ
18.11.2021Днес започна полагането на последния износващ пласт асфалт на ул. "Стефан Стамболов" в участъка от Детска градина "Снежанка" до Римския мост над р. Арда. Още утре предстои да бъде започнат и участъка от входа на детската градина до новото кръгово кръстовище.

Улица "Стефан Стамболов"е една от най – натоварените и важни улици в община Рудозем. На нея са разположени детска градина, училище и предприятие. Общата дължина на трасето е 714 м.
Ремонтът се извършва по проект „BG06RDNP001 – 7.001 – 0105” - „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“.

Проектът се осъществява по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по подмярка 7.2 от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Молим жителите на Община Рудозем да не правят опити за навлизане в новоасфалтираните участъци, за да бъдат предотвратени ПТП, и за да бъде запазена целостта на пътната настилка!

Благодарим за проявеното търпение!

Пресцентър на Община Рудозем