Проекти
В община Рудозем ще продължи да се предоставя социално-здравната услуга „Патронажна грижа“ за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19
07.04.2022