Обяви и съобщения
Заповед № РД-259/08.08.2022 г. за изменение на ПУП
31.08.2022
Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат