Връзка с нас
Адрес:
 

 

ЗА КОНТАКТ

Община Рудозем

Адрес: град Рудозем
бул. „България” № 15

Телефон: (0306)9 91 99

Факс: (0306)9 91 41

Електронна поща:
oba@rudozem.bg

Деловодство 0306 9 92 12; факс 0306 9 91 73
Кмет на Община Рудозем Румен Пехливанов - 0892222444
Зам. Кмет на Община Рудозем инж. Недко Кулевски - 0899911202
Зам. Кмет на Община Рудозем инж. Евелин Бозов - 0893339800
Секретар на Община Рудозем инж. Милен Вълчев - 0306/9 90 54; 0893 313 355
Директор Дирекция "ПНО, Обществени поръчки, Образование, Култура, Здравеопазване и СД" Красимира Боюклиева - Кубинска - 0899 911 212
Директор Дирекция "ФСД и Бюджет" Севдалин Странджалиев - 0893 356 774
Директор Дирекция "ТСУ" инж. Юлия Калчева - 0896 663 110
Гл.счетоводител  Милена Русева  - 0306 9 92 50; 0895 447 313
Началник отдел "Планиране и разработване на проекти"  Сава Гърбелов - 0899 911 209
Мл.юрисконсулт и ЗОП Юксела Паликарова - 0893619151
Общинска собственост 0306 9 92 12;  0896 665 203
ГРАО 0306 9 91 05;
Местни данъци и такси 0893 356 798; 0893 356 784 
Гражданска защита 0895 538 111
Гл.експерт "Канцелария" 0306 9 91 99
Дежурен 0896662761