Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - Пазарни консултации

Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност пр

Срок за получаване на офертите: 21.05.2019

Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:„Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при улица от о.т. 61 до о.т. 57, от о.т. 48 до о.т. 50, от о.т. 58 до о.т. 44 и от о.т. 45 до съществуващото застрояване в с. Бърчево, общ. Рудозем”

Файлове за сваляне:

Покана
Публикувано на : 14.05.2019 17:04:37
Приложение №1 - Техническа спецификация
Публикувано на : 14.05.2019 17:04:46
Приложение №2 Образец на оферта
Публикувано на : 14.05.2019 17:04:57