Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат

Съобщение от проведено заседание
25.04.2024

План за обществена осведоменост и мултиплициране на резултатите от проекта на Община Рудозем, 2024-2030 г.
19.04.2024
 Можете да се запознаете с плана за обществена осведоменост и мултиплициране на резултатите от проекта на Община Рудозем, 2024-2030 г. от файла по-долу:  План за обществена осведоменост

Покана за пето заседание на ОКК
19.04.2024
   Покана за пето заседание на ОКК

Проведе се заседание на Общинския комитет по климата - Рудозем
18.04.2024

Покана за участие в заседание на Общинския комитет по климата (ОКК) - Рудозем
12.04.2024
 Покана за участие в заседание на Общинския комитет по климата (ОКК) - Рудозем

Общински съвет - Рудозем прие План за смекчаване и адаптация към климатичните промени на община Рудозем за периода 2024 - 2030 г., изготвен в резултат от изпълнението на Дейност 5 по проекта
05.04.2024
План за смекчаване и адаптация към климатичните промени на община Рудозем2024 - 2030 г.РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ №82/29.03.2024 г.

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат