Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат

Общински съвет - Рудозем прие План за смекчаване и адаптация към климатичните промени на община Рудозем за периода 2024 - 2030 г., изготвен в резултат от изпълнението на Дейност 5 по проекта
05.04.2024
План за смекчаване и адаптация към климатичните промени на община Рудозем2024 - 2030 г.РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ №82/29.03.2024 г.

Общинския комитет по климата - Рудозем проведе Заседание
12.03.2024
Информация от Заседание на ОКК - Рудозем

Покана за участие в заседание на Общинския комитет по климата (ОКК) - Рудозем
05.03.2024

Проведе се Заседание на Общинския комитет по климата - Рудозем
24.11.2023
Заседание на Общинския комитет по климата - Рудозем  

Покана за участие в заседание на създадения Общинския комитет по климата (ОКК) - Рудозем в рамките на проект BGENVIRONMENT-4.004-0002 „Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат"
17.11.2023

Проведе се първото заседание на Общинския комитет по климата – Рудозем
12.09.2023

Търсене
Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат