Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност
Срок за получаване на офертите: 19.04.2019 17:00:00
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изготвяне на Генерален план и Ръководство по проект „Enhancement of social entrepreneurship through t ...
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност
Срок за получаване на офертите: 16.04.2019 17:00:00
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на улици в гр. Рудозем”
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност
Срок за получаване на офертите: 12.04.2019 17:00:00
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на общински пътища и улици в община Рудозем”
„Осъществяване на строителен надзор при СМР на обекти в Община Рудозем“
Срок за получаване на офертите: 30.04.2019 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 02.05.2019 10:30:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0003 Публично състезание с предмет:„Осъществяване на строителен надзор при СМР на обекти в Община Рудозем“
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност пр
Срок за получаване на офертите: 28.03.2019 17:00:00
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет „Осъществяване на строителен надзор при СМР на обекти в Община Рудозем“
Възложител СУ "Христо Ботев" с. Чепинци с предмет на поръчката: Неотложни ремонтни работи в СУ "Хрис
Срок за получаване на офертите: 18.03.2019 16:30:00
Дата и час на отваряне на офертите: 19.03.2019 10:30:00
Възложител СУ "Христо Ботев" с. Чепинци: Събиране на оферти с обява СОО-2019-0001 с предмет на поръчката: "Неотложни ремонтни работи в СУ "Христо Ботев" с. Чепинци"
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на община Рудозем“
Срок за получаване на офертите: 25.03.2019 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 26.03.2019 10:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0002 Публично състезание с предмет:„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на община Рудозем“
"Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свързани с превози на товари" по три обособени п
Срок за получаване на офертите: 06.02.2019 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 07.02.2019 10:30:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0001 Публично състезание с предмет:"Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свързани с превози на товари" по три обособени позиции
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение „Реконструкция и
Срок за получаване на офертите: 17.12.2018 17:00:00
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем” по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.001 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строител ...
„Внедряване на енергоспестяващи мерки на уличното осветление на територията на община Рудозем, чрез
Срок за получаване на офертите: 13.12.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 14.12.2018 11:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0032 Публично състезание с предмет:„Внедряване на енергоспестяващи мерки на уличното осветление на територията на община Рудозем, чрез доставка и монтаж на нови осветителни тела“