Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача
„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връз
Срок за получаване на офертите: 30.10.2019 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 31.10.2019 11:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0008 Публично състезание с предмет:„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с раб ...
“Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем
Срок за получаване на офертите: 22.10.2019 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 23.10.2019 10:30:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0007 Публично състезание с предмет:“Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за зимен експлоатационен сезон 2019/2020 г.”
„Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на прое
Срок за получаване на офертите: 21.10.2019 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 22.10.2019 11:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0006 Публично състезание с предмет:„Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улици в ...
Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за последващото управление и отчитане н
Срок за получаване на офертите: 03.10.2019 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 04.10.2019 10:30:00
Събиране на оферти с обява СОО-2019-0010 с предмет:„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за последващото управление и отчитане на проект за инвестиционно намерение: "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“ ...
Изграждане на „Многофункционален спортен комплекс в кв. ”Възраждане” гр. Рудозем – етап II
Срок за получаване на офертите: 03.10.2019 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 04.10.2019 10:30:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0005 Публично състезание с предмет:„Изграждане на „Многофункционален спортен комплекс в кв. ”Възраждане” гр. Рудозем – етап II - Мултифункционално игрище за баскетбол и волейбол” на Община Рудозем“
„Изготвяне на Генерален план, проучване и Ръководство по проект „Enhancement of social entrepreneurs
Срок за получаване на офертите: 19.09.2019 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 20.09.2019 10:30:00
Събиране на оферти с обява СОО-2019-0009 с предмет:„Изготвяне на Генерален план, проучване и Ръководство по проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support structures in the CB area, с акроним Growing Social”, ...
Реконструкция на детска площадка ул. "Кап. Петко войвода" гр. Рудозем" находяща се в УПИ ХVІІ-50 - з
Срок за получаване на офертите: 23.08.2019 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 26.08.2019 10:30:00
Събиране на оферти с обява СОО-2019-0008 с предмет:„Реконструкция на детска площадка ул. "Кап. Петко войвода" гр. Рудозем" находяща се в УПИ ХVІІ-50 - за детска площадка, кв. 49 по плана на гр. Рудозем“
Реконструкция на ул. Акация, с.Чепинци, община Рудозем
Срок за получаване на офертите: 12.08.2019 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 13.08.2019 10:30:00
Събиране на оферти с обява СОО-2019-0007 с предмет:„Реконструкция на ул. Акация, с.Чепинци, община Рудозем”
Реконструкция на улица с идн. №05365.507.174 с. Борие
Срок за получаване на офертите: 09.08.2019 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 12.08.2019 11:30:00
Събиране на оферти с обява СОО-2019-0006 с предмет:Реконструкция на улица с идн. №05365.507.174 с.Борие”
Проектиране, осъществяване на АН и изпълнение на СМР при облагородяване на централна част в с. Елхов
Срок за получаване на офертите: 16.08.2019 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 19.08.2019 10:30:00
Събиране на оферти с обява СОО-2019-0005 с предмет: Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при облагородяване на централна част в с. Елховец