Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение "Доставка и монт
Срок за получаване на офертите: 29.09.2016 17:00:00
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на НЧ "Звезда - 1950",Дата на създаване:20.09.2016г.
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение "Доставка и монт
Срок за получаване на офертите: 29.09.2016 17:00:00
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на НЧ "Христо Ботев - 2000", Дата на създаване:20.09.2016г.
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение "Реконструкция и
Срок за получаване на офертите: 29.09.2016 17:00:00
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение "Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем" , Дата на създаване:20.09.2016г.
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение "Реконструкция,
Срок за получаване на офертите: 29.09.2016 17:00:00
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение "Реконструкция, рехабилитация и изграждане на улици на територията на община Рудозем", Дата на създаване:20.09.2016г.
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение "Подобряване на
Срок за получаване на офертите: 29.09.2016 17:00:00
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение "Подобряване на материалната база на училище "Св.Св.Кирил и Методий" - гр.Рудозем",Дата на създаване:20.09.2016г.
СОО-2016-01 :„Основен ремонт на тротоари на ул.”Ат.Буров”, гр.Рудозем и основен ремонт на ул.”Акац
Срок за получаване на офертите: 08.08.2016 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 09.08.2016 10:00:00
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА: СОО-2016-01 :„Основен ремонт на тротоари на ул.”Ат.Буров”, гр.Рудозем и основен ремонт на ул.”Акация” о.т.246 до о.т.260, с.Чепинци”
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0014 „Избор на изпълнител за предоставяне на консултан
Срок за получаване на офертите: 02.08.2016 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 03.08.2016 14:00:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0014 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с под-мярка 7.2 към Програма за развитие на селските райо ...
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0013 "Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови
Срок за получаване на офертите: 22.07.2016 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 25.07.2016 10:00:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0013 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„ Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на територията на община Рудозем“
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0012 „Изработване на технически проекти, КСС и последв
Срок за получаване на офертите: 11.07.2016 16:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 12.07.2016 13:00:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0012 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обекти, с които ще кандидатства община ...
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0011 „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвя
Срок за получаване на офертите: 12.05.2016 16:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 13.05.2016 11:30:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0011 „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг, във връзка с ...