Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0007 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на
Срок за получаване на офертите: 11.04.2016 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 12.04.2016 10:00:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0007 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на община Рудозем по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 „Мляко и млечни продукти, месо, риба и ...
Публична покана с предмет: „Основен ремонт на тротоари на ул.”Ат.Буров”, гр.Рудозем и основен ремо
Срок за получаване на офертите: 16.03.2016 12:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 16.03.2016 14:00:00
Публична покана ID 9050981/02.03.2016г. с предмет: „Основен ремонт на тротоари на ул.”Ат.Буров”, гр.Рудозем и основен ремонт на ул.”Акация” о.т.246 до о.т.260, с.Чепинци”
Уникален номер в Регистъра на АОП:00254-2016-0006 „Доставка на строителни материали и материали, св
Краен срок за закупуване на документация: 07.03.2016 17:00:00
Срок за получаване на офертите: 07.03.2016 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 08.03.2016 10:30:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0006 „Доставка на строителни материали и материали, свързани със строителството за нуждите на община Рудозем.”
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0005 “Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистван
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0005 “Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Община Рудозем, област Смолян за срок до 31.12.2017 г.”
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0004 - „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упраж
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0004 - „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: Възстановяване на подпорна стена за укрепване на Главния колектор на града и левия бр ...
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0003 - „Възстановяване на подпорна стена за укрепване
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0003 - „Възстановяване на подпорна стена за укрепване на Главния колектор на града и левия бряг на река Арда в кв.31", намиращ се на ул. "Хан Аспарух", гр.Рудозем.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0002 - Изготвяне на работен проект и осъществяване на
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0002 - Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор по време на строителство за обект: „Възстановяване на подпорна стена за укрепване на Главния колектор на града и левия бряг на р ...
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0001 „Избор на изпълнител за внедряване на нова отопли
Краен срок за закупуване на документация: 16.02.2016 17:00:00
Срок за получаване на офертите: 16.02.2016 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 17.02.2016 11:00:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0001 „Избор на изпълнител за внедряване на нова отоплителна система в ОДЗ „Снежанка” – сграда 1, община Рудозем”
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ, публикувана на 03.12.2015г.
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ,публикувано на 03.12.2015г., редактирано на 24.03.2016г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2015-0010 „Доставка на горива за отопление за нуждите на об
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2015-0010 „Доставка на горива за отопление за нуждите на община Рудозем“