Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение „Изграждане на
Срок за получаване на офертите: 03.07.2018 17:00:00
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение „Изграждане на „Многофункционален спортен комплекс в кв.”Възраждане” гр.Рудозем – етап II - Мултифункционално игрище за баскетбол и волейбол”
„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР, съгласно ЗУТ , при изпълне
Срок за получаване на офертите: 19.07.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 20.07.2018 11:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0022 Публично състезание с предмет:„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР, съгласно ЗУТ , при изпълнение на обект „Строително-монтажни работи за изграждане на вътреш ...
„Изпълнение на СМР при реализацията на обект „Благоустрояване централна част с. Чепинци, общ. Рудозе
Срок за получаване на офертите: 25.07.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 26.07.2018 11:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0021 открита процедура с предмет:„Изпълнение на СМР при реализацията на обект „Благоустрояване централна част с. Чепинци, общ. Рудозем“
Изготвяне на работни проекти за обекти – „Реконструкция на път SML 3218/II86, Средногорци – Рудозем
Изготвяне на работни проекти за обекти – „Реконструкция на път SML 3218/II86, Средногорци – Рудозем /- Боево от км 0+000 до км 3+951” и „Рехабилитация на път SML 2211/II86, Рудозем – граница Гърция/- Грамаде – Оглед” - част от проект „Реконструкц ...
„Строителен надзор на обект: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – с. Елховец“, подобект –
Срок за получаване на офертите: 02.07.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 03.07.2018 10:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0019 Публично състезание с предмет: „Строителен надзор на обект: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – с. Елховец“, подобект – „Вътрешна водопроводна мрежа – с. Елховец, община Рудозем““
„Строителен надзор на обект: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. „Мейково“ – ЛОТ 7,
Срок за получаване на офертите: 28.06.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 29.06.2018 14:30:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0018 Публично състезание с предмет: „Строителен надзор на обект: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. „Мейково“ – ЛОТ 7, подобект: част Канализация на кв. Мейково“
„Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обекти – част от проект „Реконстр
Срок за получаване на офертите: 28.06.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 29.06.2018 11:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0017 Публично състезание с предмет:„Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обекти – част от проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на о ...
„Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „технически проект“ за паркови пространства и площад
Срок за получаване на офертите: 11.06.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 12.06.2018 11:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0016 Публично състезание с предмет „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „технически проект“ за паркови пространства и площад в гр. Рудозем и последващо осъществяване на авторски надзор при ...
„Консултантска услуга по управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска
Срок за получаване на офертите: 06.06.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 07.06.2018 13:30:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2018-0015 Публично състезание с предмет: „Консултантска услуга по управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем“
"Доставка на горива за МПС на община Рудозем"
Уникален номер в АОП:00254-2018-0014 Договаряне без предварително обявяване "Доставка на горива за МПС на община Рудозем"