Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача
“Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за
Срок за получаване на офертите: 09.10.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 10.10.2018 11:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0027 Публично състезание с предмет:“Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за зимен експлоатационен сезон 2018/2019 г. по десет обособени позиции“
„Доставка и монтаж на съоръжения за изграждане на детски спортни площадки на територията община Рудо
Срок за получаване на офертите: 17.09.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 18.09.2018 10:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0026 Открита процедура с предмет:„Доставка и монтаж на съоръжения за изграждане на детски спортни площадки на територията община Рудозем“
Доставка на строителни материали и материали, свързани със строителството за нуждите на общ. Рудозем
Срок за получаване на офертите: 27.08.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 28.08.2018 11:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0025 Публично състезание с предмет:„Доставка на строителни материали и материали, свързани със строителството за нуждите на община Рудозем“
„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР, съгласно ЗУТ, при изпълнен
Срок за получаване на офертите: 22.08.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 23.08.2018 14:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0024 Публично състезание с предмет:„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР, съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект „Благоустрояване централна част с. Чепинци, общ. Рудозем“
„Изпълнение на СМР по одобрен технически проект за обект „Мултифункционален спортен комплекс в кв.
Срок за получаване на офертите: 06.08.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 07.08.2018 10:30:00
Събиране на оферти с обява СОО-2018-0004 „Изпълнение на СМР по одобрен технически проект за обект „Мултифункционален спортен комплекс в кв. Възраждане, гр. Рудозем - ЕТАП І ”
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение
Срок за получаване на офертите: 12.07.2018 17:00:00
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение „Благоустрояване на паркови пространства и площад в гр. Рудозем, общ. Рудозем“
„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР, съгласно ЗУТ, при изпълнен
Срок за получаване на офертите: 26.07.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 27.07.2018 11:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0023 Публично състезание с предмет:„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР, съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект „Вътрешна водопроводна мрежа на с. Чепинци – ЛОТ 10 – ...
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение „Реконструкция и
Срок за получаване на офертите: 05.07.2018 17:00:00
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем”
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение „Изграждане на
Срок за получаване на офертите: 03.07.2018 17:00:00
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение „Изграждане на „Многофункционален спортен комплекс в кв.”Възраждане” гр.Рудозем – етап II - Мултифункционално игрище за баскетбол и волейбол”
„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР, съгласно ЗУТ , при изпълне
Срок за получаване на офертите: 19.07.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 20.07.2018 11:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0022 Публично състезание с предмет:„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР, съгласно ЗУТ , при изпълнение на обект „Строително-монтажни работи за изграждане на вътреш ...