Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача
„Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обекти – част от проект „Реконстр
Срок за получаване на офертите: 28.06.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 29.06.2018 11:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0017 Публично състезание с предмет:„Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обекти – част от проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на о ...
„Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „технически проект“ за паркови пространства и площад
Срок за получаване на офертите: 11.06.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 12.06.2018 11:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0016 Публично състезание с предмет „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „технически проект“ за паркови пространства и площад в гр. Рудозем и последващо осъществяване на авторски надзор при ...
„Консултантска услуга по управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска
Срок за получаване на офертите: 06.06.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 07.06.2018 13:30:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2018-0015 Публично състезание с предмет: „Консултантска услуга по управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем“
"Доставка на горива за МПС на община Рудозем"
Уникален номер в АОП:00254-2018-0014 Договаряне без предварително обявяване "Доставка на горива за МПС на община Рудозем"
„Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на обект: „Вътрешна водопроводна мрежа на с.
Срок за получаване на офертите: 21.06.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 22.06.2018 13:30:00
Уникален номер в Регистъра на АОП:00254-2018-0013 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на обект: „Вътрешна водопроводна мрежа на с. Чепинци – лот 10 – изменение по ...
„Доставка и монтаж на оборудване за обект: „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Рудо
Срок за получаване на офертите: 11.06.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 12.06.2018 14:30:00
Уникален номер в Регистъра на АОП:00254-2018-0012 Открита процедура с предмет:„Доставка и монтаж на оборудване за обект: „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Рудозем“ в две обособени позиции“
„Строително-монтажни работи за изграждане на вътрешни водопроводни мрежи в населени места на община
Срок за получаване на офертите: 21.05.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 22.05.2018 13:30:00
Уникален номер в Регистъра на АОП:00254-2018-0011 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за изграждане на вътрешни водопроводни мрежи в населени места на община Рудозем по три обособени позиции:
„Изпълнение на строително – монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св.
Срок за получаване на офертите: 17.05.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 18.05.2018 13:30:00
Уникален номер в Регистъра на АОП:00254-2018-0010 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Рудозем“ ...
„Доставка на бетони за нуждите на община Рудозем”
Срок за получаване на офертите: 17.04.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 18.04.2018 10:00:00
Събиране на оферти с обява СОО-2018-0003 „Доставка на бетони за нуждите на община Рудозем”
„Извършване на строителен надзор за обект: „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Рудо
Срок за получаване на офертите: 11.04.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 12.04.2018 13:30:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2018-0009 Публично състезание с предмет:„Извършване на строителен надзор за обект: „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Рудозем“, в изпълнение на проект на община Рудозем, финансиран по под ...