Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА: СОО-2016-04: „Периодични доставки на компресиран природен газ (метан) за
Срок за получаване на офертите: 31.10.2016 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 01.11.2016 10:00:00
СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ СЪГЛ. ЧЛ.188 АЛ.2 ОТ ЗОП Е УДЪЛЖЕН ДО 04.11.2016 Г. 17:00 ЧАСА, ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ:07.11.2016 Г. 10:00 ЧАСА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА: СОО-2016-04: „Периодични доставки на компресиран природен газ (метан) за нуждите ...
СОО-2016-03: "Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свърза
Срок за получаване на офертите: 20.10.2016 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 21.10.2016 10:00:00
СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.188, АЛ.2 ОТ ЗОП Е УДЪЛЖЕН ДО 26.10.2016 Г. 17:00 ЧАСА, ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ: 27.10.2016 Г. 10:00 ЧАСА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА: СОО-2016-03: "Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свързани ...
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0016 Публично състезание за възлагане на обществена по
Срок за получаване на офертите: 03.11.2016 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 04.11.2016 10:00:00
СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ Е УДЪЛЖЕН ДО 07.11.2016 Г. 17:00 ЧАСА, ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 08.11.2016 Г. 10:00 ЧАСА Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0016 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкци ...
СОО-2016-02: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни дейности за реконструкци
Срок за получаване на офертите: 11.10.2016 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 12.10.2016 10:00:00
СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.188, АЛ.2 ОТ ЗОП Е УДЪЛЖЕН ДО 17.10.2016г. 17:00 ЧАСА, ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ: 18.10.2016г 10:00 ЧАСА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА: СОО-2016-02: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни дей ...
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0015 Публично състезание за възлагане на обществена по
Срок за получаване на офертите: 21.10.2016 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 24.10.2016 10:00:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0015 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за зимен експлоатационен сезон ...
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение "Доставка и монт
Срок за получаване на офертите: 29.09.2016 17:00:00
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на НЧ "Нов живот - 1948 - с. Чепинци"
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение "Доставка и монт
Срок за получаване на офертите: 29.09.2016 17:00:00
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на НЧ "Звезда - 1950",Дата на създаване:20.09.2016г.
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение "Доставка и монт
Срок за получаване на офертите: 29.09.2016 17:00:00
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на НЧ "Христо Ботев - 2000", Дата на създаване:20.09.2016г.
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение "Реконструкция и
Срок за получаване на офертите: 29.09.2016 17:00:00
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение "Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем" , Дата на създаване:20.09.2016г.
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение "Реконструкция,
Срок за получаване на офертите: 29.09.2016 17:00:00
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение "Реконструкция, рехабилитация и изграждане на улици на територията на община Рудозем", Дата на създаване:20.09.2016г.