Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Доставка и монтаж на оборудване за обект: „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Рудо

Срок за получаване на офертите: 11.06.2018

Уникален номер в Регистъра на АОП:00254-2018-0012 Открита процедура с предмет:„Доставка и монтаж на оборудване за обект: „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Рудозем“ в две обособени позиции“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 18.04.2018 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 18.04.2018 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано на 30.05.2018 г.

 Обявление за възложена поръчка, публикувано на 10.08.2018 гФайлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 18.04.2018 11:26:57
Обявление за поръчка
Публикувано на : 18.04.2018 11:27:24
Документация за участие
Публикувано на : 18.04.2018 11:32:25
Решение №179 от 28.05.2018 г.
Публикувано на : 30.05.2018 10:59:45
Протокол №1
Публикувано на : 19.07.2018 15:41:33
Протокол №2
Публикувано на : 19.07.2018 15:41:45
Доклад
Публикувано на : 19.07.2018 15:41:56
Решение №337 от 19.07.2018 г.
Публикувано на : 19.07.2018 15:42:07
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 10.08.2018 11:20:52
Договор №80 от 06.08.2018 г.
Публикувано на : 10.08.2018 11:21:03
Договор №81 от 06.08.2018 г.
Публикувано на : 10.08.2018 11:21:14